Informujemy, iż kolejny nabór wniosków w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" jest planowany w terminie 15-29 marca 2018 r. Alokacja środków przeznaczona na nabór wyniesie 500 000,00 zł, co stanowi 5 dofinansowań po 100 000,00 zł dla 5 nowo powstających firm.