Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą „Wykonanie publikacji promującej walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze i kulinarne obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie. Wykonanie publikacji promującej walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze i kulinarne obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa „Ziemi Chełmskiej”, Wykonanie publikacji promującej walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze i kulinarne obszaru Stowarzyszenia Hrubieszowskiego "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania”., będącego elementem projektu współpracy „Promocja i Turystyka” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020. Pełna treść zaproszenia do złożenia oferty wraz z załącznikami dostępna jest w Zakładce Ogłoszenia Podzakładka Aktualne.