Przypominamy, iż dokumenty aplikacyjne dla Wnioskodawców planujących ubiegać się o przyznanie wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są na naszej stronie internetowej w Zakładce LEADER 2014-2020 Podzakładka -> Formularze wniosków -> Formularze wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz na stronie internetowej ARiMR (kliknij TUTAJ) -> II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.