Miło nam poinformować, iż Gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie unijne na realizację projektu pt: „Modernizacja obiektu dziedzictwa kulturowego – zabytkowego Pałacu Suchodolskich w Dorohusku wraz z otoczeniem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zachowanie, ochrona i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego zabytkowego Pałacu Suchodolskich i jego otoczenia, w tym zabytkowego parku. Modernizacja budynku obejmuje zakup wyposażenia na rzecz działającej w Pałacu Izby Regionalnej oraz przeprowadzenia prac modernizacyjnych w bezpośrednim otoczeniu Pałacu (zabytkowy park, parking, dojazd). Główne zadania zaplanowane w projekcie polegają na przeprowadzeniu prac remontowych, takich jak: remont dachu pokrytego gontem, stolarki okiennej i drzwiowej, schodów wewnętrznych, elewacji i kominów, posadzek, drzwi wewnętrznych, łazienek, parapetów, tynków i malowania ścian. Wartość całkowita projektu 3 068 660,20 PLN. Wartość dofinansowania 1 961 843,27 PLN.