Informujemy, iż w najbliższy poniedziałek 14 maja w godz. 13.30-15.30 odbędzie się spotkanie szkoleniowe dla Beneficjentów naborów przeprowadzonych przez LGD "Ziemi Chełmskiej" w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" oraz "Rozwijanie działalności gospodarczej" w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na temat zasad rozliczania i realizacji operacji. W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. najczęściej popełniane błędy przy realizacji biznesplanu, składaniu wniosków o płatność, zgłaszaniu do ubezpieczeń, prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych. Miejsce realizacji spotkania: Chełm Pl. Niepodległości 1, sala nr 83 I piętro (budynek Gmachu). Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o kontakt z Biurem LGD w celu dokonania zgłoszenia pod nr tel. 82 562 75 71 / 531 219 707.