Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”, Grupa Rowerowa Odnowa Chełm oraz Wójtowie gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź serdecznie zapraszają do udziału w III. Rowerowym Rajdzie Gwiaździstym „Malowniczy Wschód”, który odbędzie się w dniu 30 czerwca 2018 roku w korytarzu Trasy rowerowej „Malowniczy Wschód”. Punkty startowe zlokalizowane będą na terenie 8 partnerskich gmin LGD oraz w Mieście Chełm. Meta Rajdu usytuowana została przy Stawie w Wojsławicach. W Programie Rajdu: posiłek regeneracyjny, Parada Rowerowa, ognisko z pieczeniem kiełbasek, prezentacja grup rowerowych, występy artystyczne, darmowe wypożyczanie sprzętu wodnego oraz losowanie nagród wśród Uczestników Rajdu. Szczegółowy Program Rajdu znajduje się w Regulaminie Rajdu. Rejestracji do udziału w Rajdzie należy dokonać on-line przez Formularz Zgłoszeniowy w terminie od 15 do 26 czerwca 2018 r. do godz. 22:00. Przed dokonaniem rejestracji należy zapoznać się z Regulaminem Rajdu! Każdy uczestnik wypełnia Kartę Zgłoszeniową, którą oddaje przed Rajdem Koordynatorowi Rajdu lub wyznaczonemu przez niego Komandorowi. Do zobaczenia na szlaku!

Regulamin Rajdu
Karta zgłoszeniowa uczestnika Rajdu 
Karta zgłoszeniowa uczestnika Rajdu (osoba niepełnoletnia)