Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" serdecznie zaprasza na posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali nr 83 w budynku Gmachu, Pl. Niepodległości 1 w Chełmie. Sprawozdania z działalności poszczególnych organów Stowarzyszenia,  które omawiane będą podczas posiedzenia są dostępne w Biurze LGD. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 82 562-75-71. Porządek posiedzenia TUTAJ.