Informujemy, iż w najbliższą środę 5 września o godz. 14.00 w siedzibie LGD "Ziemi Chełmskiej" w Chełmie Pl. Niepodległości pok. 330 planowane jest szkolenie na temat zasad realizacji i rozliczania operacji adresowane do Beneficjentów Poddziałania 19.2. W trakcie szkolenia zostaną szczegółowo omówione zasady składania wniosków o płatność. Na szkolenie zapraszamy w szczególności Beneficjentów, którzy przygotowują się do złożenia wniosku o płatność II transzy/płatność końcową. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc osoby planujące udział w spotkaniu prosimy o kontakt z Biurem LGD pod nr telefonu 82 562 75 71 / 531 219 707 do dnia 5 września do godz.13.00.