Lokalna Grupa  Działania „Ziemi Chełmskiej” i Nowy Tydzień Chełmski ogłaszają III edycję konkursu na „Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego”. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach, spośród zgłoszonych i nominowanych kandydatur, wybiorą czytelnicy Nowego Tygodnia. Celem konkursu jest wyłonienie w danym roku kalendarzowym najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich promocja, a także wspieranie inicjatyw lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych. Do Konkursu można zgłosić wydarzenie cykliczne, imprezę turystyczną, obszar o wybitnych walorach turystycznych, park, pomnik przyrody, zbiornik wodny, zabytek, szlak turystyczny, obiekt noclegowy, obiekt noclegowo-gastronomiczny, muzeum, izbę tradycji, przewodnik turystyczny oraz mapę turystyczną (w wersji drukowanej oraz w wersji multimedialnej), aplikację turystyczną, pamiątkę turystyczną. Kandydatury do konkursu mogą zgłaszać: instytucje, samorządy terytorialne, twórcy produktów turystycznych, stowarzyszenia, fundacje, właściciele obiektów turystycznych, przedsiębiorcy prywatni, organizatorzy turystyki oraz osoby fizyczne. Na zgłoszenia czekamy do 27 września. Spośród zgłoszonych kandydatur Kapituła Konkursu, w skład której wejdą specjaliści od turystyki i promocji, nominuje 6 kandydatur, spośród których czytelnicy Nowego Tygodnia głosując od 1 października do 30 listopada na specjalnych kuponach konkursowych zamieszczonych w gazecie wybiorą zwycięzców. Laureatami Konkursu zostaną 3 kandydatury, które otrzymają największą liczbę głosów. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w grudniu podczas organizowanego przez Nowy Tydzień Chełmskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.