Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Dorohusk, w tym przedstawicieli KGW, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, OSP oraz samorządów na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Dorohusku w godz.10.30-11.30Podczas spotkania zaprezentowane zostaną działania realizowane przez LGD "Ziemi Chełmskiej" w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym działania animacyjne oraz działania na rzecz wsparcia lokalnej przedsiębiorczości w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.