Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" serdecznie zaprasza osoby zamieszkałe na obszarze działania LGD, należące do grup defaworyzowanych określonych w LSR do uczestnictwa w warsztatach z poradnictwa zawodowego, które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury i Turystyki w Dorohusku w dniu 30 listopada 2018 r. w godz. 8.30-10.30. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na warsztatach, osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach proszone są o kontakt z Biurem LGD do dnia 29 listopada do godz.15.00.