Przypominamy, iż  już 4 kwietnia rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie pomocy (nabór nr 1/2019) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej". Limit środków w ramach naboru wynosi 200 000,00 zł. Wnioski o przyznanie pomocy można składać bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną do Biura LGD "Ziemi Chełmskiej" od 4 kwietnia 2019 roku do 18 kwietnia 2019 roku. Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w Zakładce LEADER 2014-2020 podzakładka: Ogłoszenia o naborach wniosków. Informacji o naborze udzielają pracownicy Biura LGD od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod nr telefonu 82 562-75-71 oraz 531-219-707.