Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” serdecznie zaprasza Członków Rady Programowej LGD na Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia w celu przeprowadzenia Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w zakresie ”Rozwijanie działalności gospodarczej” – limit środków: 100 000,00 zł. Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 14.30 w „Wypoczynek na Zakręcie”  ul. Chełmska 80 w Dubience. Projekty podejmowanych uchwał wraz z załącznikami dostępne będą w Biurze LGD 22-100 Chełm, Pl. Niepodległości 1 pok. 330 od dnia 10 czerwca 2019 roku. Program posiedzenia TUTAJ