Informujemy, iż 5 czerwca br. został udostępniony wniosek o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z. Obowiązująca wersja wniosku o płatność wraz z instrukcją dostępna jest w zakładce LEADER 2014-2020 Podzakładka Formularze wniosków oraz na stronie www.arimr.gov.pl.