Informujemy, iż kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej"  odbędzie się w terminie 23.09.2019 - 07.10.2019. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie już wkrótce zamieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce LEADER 2014-2020 Podzakładka Ogłoszenia o naborach wniosków. Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki na założenie nowej firmy zapraszamy na konsultacje indywidualne do Biura LGD. Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł. Wymagany wkład własny finansowy: min. 11 111,12 zł.