Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 1/2020/G

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach naboru: a) "Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”– limit środków dostępny w naborze: 78 466,65 zł; b) "Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” – limit środków dostępny w naborze: 10 000,00 zł; c) "Wspieranie twórczości ludowej, promocja twórców i artystów ludowych” – limit środków dostępny w naborze: 120 000,00 zł; d) "Wykorzystanie i promocja walorów turystycznych”– limit środków dostępny w naborze: 70 000,00 zł. Termin  składania wniosków: od 30 stycznia 2020 roku do 13 lutego 2020 roku.

Pełna treść ogłoszenia w Zakładce LEADER 2014-2020, Podzakładka Ogłoszenia o naborach wniosków