Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020. W związku z przeniesieniem zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do MRiRW aktualizacji wymagał fragment dotyczący oznakowania materiałów informacyjnych i promocyjnych finansowanych częściowo z EFRROW i częściowo z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (wersja obowiązująca od 01.01.2021)