Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” przypomina o dodatkowym warunku udzielenia wsparcia obowiązujacym w ramach naboru wniosków nr 1/2022 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej", tj. realizacja operacji w terminie nie późniejszym niż 7 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy (np. w sytuacji podpisania umowy o przyznaniu pomocy 14 kwietnia 2022 r., wniosek o płatność II transzy musi zostać złożony najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 r.). Limit środków w ramach naboru wynosi 210 589,84 EUR (tj. 842 359,36 zł przy kursie 4,00 PLN/EUR). Wnioski o przyznanie pomocy można składać bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną do Biura LGD "Ziemi Chełmskiej" od 10 stycznia 2022 roku do 24 stycznia 2022 roku. Pełna treść ogłoszenia o naborze jest dostępna w Zakładce LEADER 2014-2020 podzakładka: Ogłoszenia o naborach wniosków. Informacji o naborze udzielają pracownicy Biura LGD od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod nr telefonu 82 562-75-71 oraz 531-219-707.