Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie "Rozwijanie działalności gospodarczej". Limit środków w ramach naboru wynosi 25 000,00 EUR (tj. 100 000,00 zł przy kursie 4,00 PLN/EUR) i dedykowany jest na wsparcie 1 operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Wnioski o przyznanie pomocy można składać bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną do Biura LGD "Ziemi Chełmskiej" od 30 maja 2022 roku do 13 czerwca 2022 roku. Pełna treść ogłoszenia o naborze jest dostępna w Zakładce LEADER 2014-2020 podzakładka: Ogłoszenia o naborach wniosków. Informacji o naborze udzielają pracownicy Biura LGD od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod nr telefonu 82 562-75-71 oraz 531-219-707.