Uwaga Beneficjenci oraz osoby planujące ubiegać się o wsparcie w ramach naborów wniosków przeprowadzanych przez LGD. Zapraszamy od zapoznania się z poradnikiem Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel 2013 dla poddziałania 19.2, w którym udostępniono zalecenia dotyczące wypełniania formularzy wniosków m.in. w zakresie formatowania komórek, dodawania i usuwania wierszy, ograniczeń wynikających z ochrony skoroszytu excel, często sprawiających kłopoty osobom wypełniającym wnioski o przyznanie pomocy jak i wnioski o płatność.

Poradnik do pobrania TUTAJ.