• Lista operacji uznanych za zgodne z LSR  w ramach naboru nr 11/2017 w zakresie ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” - kliknij TUTAJ
  • Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 11/2017 w zakresie ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” - kliknij TUTAJ
  • Protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" z dnia 27 grudnia 2017 roku - kliknij TUTAJ