Informujemy, iż w dniu 6 marca o godz. 9.30 w siedzibie LGD "Ziemi Chełmskiej przy Pl. Niepodległości 1 pok.330 odbędzie się szkolenie dla grantobiorców zainteresowanych aplikowaniem w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G. W trakcie szkolenia omówione zostaną dokumenty aplikacyjne oraz zasady realizacji i rozliczenia grantów. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt z Biurem LGD pod nr tel. 82 562 75 71 w celu zgłoszenia uczestnictwa na szkoleniu.