Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. „Wykonanie publikacji promującej walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze i kulinarne obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie. Wykonanie publikacji promującej walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze i kulinarne obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa „Ziemi Chełmskiej”, Wykonanie publikacji promującej walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze i kulinarne obszaru Stowarzyszenia Hrubieszowskiego "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. Formularz oferty
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 3. Wykaz wykonanych publikacji o charakterze turystyczno-promocyjnym
Załącznik nr 4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych