Informujemy, iż każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 ma obowiązek posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poniżej link do wniosku na nadanie numeru identyfikacyjnego: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html