Informujemy, iż w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020, pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:

1. Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
2. Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez:
a) podejmowanie działalności gospodarczej,
b) rozwijanie działalności gospodarczej.
3. Zachowania dziedzictwa lokalnego,
4. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
5. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.