Informujemy, iż wZakładce Monitoring i ewaluacja ->Podzakładka: Raporty monitorujące zamieszczony został RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMI CHEŁMSKIEJ” za okres: MAJ - CZERWIEC 2016 r. Zapraszamy do zapoznania się z ww. dokumentem.