W dniach 1-2 grudnia 2016 r. przedstawiciele LGD "Ziemi Chełmskiej" uczestniczyli w konferencji  zorganizowanej w Ossie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poświęconej podejściu Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konferencja dedykowana przede wszystkim organizacjom oraz instytucjom zaangażowanym we wdrażanie podejścia LEADER w Polsce, tj. organizacjom pozarządowym, czyli lokalnym grupom działania (LGD) wdrażającym strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), urzędom marszałkowskim (UM), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), miała na celu podsumowanie okresu programowania 2007-2013, zebranie pierwszych doświadczeń z wdrażania działania LEADER w perspektywie finansowej 2014-2020, a także wypracowanie rekomendacji dotyczących wdrażania podejścia LEADER w przyszłości, po roku 2020, czyli w kolejnej perspektywie finansowej.