Przypominamy, iż we wtorek 13 grudnia w godz. 8.30-10.30 pełnimy kolejny dyżur doradczy w Gminnym Ośrodku Kultury i Turystyki w Dorohusku! Zapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem środków w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do skorzystania z bezpłatnego doradztwa świadczonego przez pracowników LGD w zakresie warunków oraz możliwości aplikowania o dofinansowanie, przygotowania wniosku o przyznanie pomocy oraz przygotowania biznesplanu.