Agencja Restruturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do stosowania zatwierdzony formularz umowy o przyznaniu pomocy ( wersja 3z ) dla operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wzory dostępne są do pobrania na stronie www LGD w zakładce LEADER 2014-2020 Podzakładka Formularze wniosków oraz na stronie internetowej www.prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/wzory-dokumentow.