Przypominamy, iż wszystkie dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie w ramach naborów wniosków ogłaszanych przez LGD "Ziemi Chełmskiej" są zamieszczone w zakładce LEADER 2014-2020 Podzakładka Formularze wniosków. Wśród dokumentów m.in.: Karta oceny według lokalnych kryteriów, formularze wniosków, bizneplan.