Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej". Limit środków w ramach naboru wynosi 700 000,00 zł. Wnioski o przyznanie pomocy można składać bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną do Biura LGD "Ziemi Chełmskiej" od 23 września 2019 roku do 7 października 2019 roku. Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w Zakładce LEADER 2014-2020 podzakładka: Ogłoszenia o naborach wniosków. Informacji o naborze udzielają pracownicy Biura LGD od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod nr telefonu 82 562-75-71 oraz 531-219-707.