Informujemy, iż w dniu 6 września w godz.11.00-14.30 odbędzie się bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości promującej i wykorzystującej rozwiązania innowacyjne i proekologiczne,  w tym OZE dla osób planujących ubiegać się o przyznanie pomocy na realizację operacji w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej", jak również dla obecnych przedsiębiorców z terenu gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź. Miejsce realizacji szkolenia: Budynek Gmachu w Chełmie, Pl. Niepodległości 1 sala 83 (I piętro). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o kontakt z Biurem LGD pod nr tel. 82 562 75 71 / 531 219 707 do dnia 5 września do godz. 16.00. Podczas szkolenia omówione zostaną warunki oraz zasady ubiegania się o wsparcie finansowe na założenie nowej firmy, jak również zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej.