Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z kolejną publikcją promującą walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze i kulinarne obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa „Ziemi Chełmskiej”, pod marką lokalną "Malowniczy Wschód". Publikacja jest elementem projektu współpracy "Promocja i Turystyka" realizowanego w ramach poddziałania 19.3  w ramach zadania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020, przez 8 partnerskich LGD tj. LGD "Roztocze Tomaszowskie", LGD "Ziemi Chełmskiej”, LGD "Lepsze Jutro", LGD "Ziemia Biłgorajska", LGD "Razem", LGD "Nasze Roztocze", LGD "Ziemia Zamojska" oraz LGD LEADER - Aktionsgruppe Nordschwarzwald. Publikacja dostępna jest w zakładce NASZE PUBLIKACJE (pobierz publikację).

front