Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” serdecznie zaprasza Członków Rady Programowej LGD na Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia w celu przeprowadzenia Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w zakresie:

”Podejmowanie działalności gospodarczej” – limit: 700 000,00 zł

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 28 października 2019 r., o godzinie 13.30 siedzibie LGD "Ziemi Chełmskiej" w Gmachu, Pl. Niepodległości 1/330 Chełmie. Projekty podejmowanych uchwał wraz z załącznikami dostępne będą w Biurze LGD 22-100 Chełm, Pl. Niepodległości 1 pok. 330 od dnia 21 października 2019 roku.

Program posiedzenia TUTAJ