Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” serdecznie zaprasza Członków Rady Programowej LGD "Ziemi Chełmskiej" na Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia w celu przeprowadzenia Procedury oceny wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w zakresie:
- ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”– limit środków: 78 466,65 zł  
- „Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego”– limit środków: 10 000,00 zł
- ”Wspieranie twórczości ludowej, promocja twórców i artystów ludowych”– limit środków: 120 000,00 zł
- ”Wykorzystanie i promocja walorów turystycznych” – limit środków: 70 000,00 zł

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu  27 lutego 2020 r. (czwartek), o godzinie 1300 w Ośrodku Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie, 22-120 Wojsławice. Program posiedzenia TUTAJ