W dniu wczorajszym zakończyliśmy nabór wniosków o powierzenie grantów na 1/2020/G. Na nabór wpłynęło 13 wniosków o powierzenie grantów na łączną kwotę dofinansowania 254 745,92 zł. Alokacja środków dedykowanych na nabór została wykorzystana w 92%. W ciągu najbliższych tygodni wniosek zostanie przekazany do oceny Rady Programowej LGD. Szczegółowe informacje o wyniku naboru dostępne będą w Zakładce LEADER 2014-2020 Podzakładka Listy rankingowe - wyniki naborów. Ostateczną decyzję o przyznaniu wsparcia podejmuje Zarząd Województwa.