Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” serdecznie zaprasza Członków Rady Programowej LGD na II Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia w celu wyboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w zakresie:
- ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”– limit środków: 78 466,65 zł  
- „Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego”– limit środków: 10 000,00 zł
- ”Wspieranie twórczości ludowej, promocja twórców i artystów ludowych”– limit środków: 120 000,00 zł
- ”Wykorzystanie i promocja walorów turystycznych” – limit środków: 70 000,00 zł

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu  16 marca 2020 r. (poniedziałek), o godzinie 1400 w sali nr 83 w Gmachu przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie. Program posiedzenia TUTAJ