Wiesz już jaką firmę chcesz otworzyć? Sprawdź czy nie potrzebujesz koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej. Działalność gospodarcza, której podjęcie jest uzależnione od spełnienia przez przedsiębiorcę warunków szczególnych jest nazywana działalnością reglamentowaną. Warunki konieczne do spełnienia przez przedsiębiorcę są zazwyczaj związane z konkretnym rodzajem działalności i jej przedmiotem. Czasami, aby prowadzić jakiś biznes jest wymagane posiadanie szczególnych uprawnień np. do wykonywania zawodu albo zatrudniania osób posiadających określone uprawnienia zawodowe, spełnienie warunków  lokalowych, technicznych, posiadanie właściwego sprzętu lub pojazdu. Więcej informacji TUTAJ