W dniu wczorajszym zakończyliśmy kolejny nabór wniosków w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej"! Na nabór wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 700 000,00 zł. Alokacja środków dedykowanych na nabór została wykorzystana w 233 %. W ciągu najbliższych tygodni wnioski zostaną przekazane do oceny Rady Programowej LGD. Szczegółowe informacje o wynikach naboru dostępne będą w Zakładce LEADER 2014-2020 Podzakładka Listy rankingowe - wyniki naborów. Ostateczną decyzję o przyznaniu wsparcia podejmuje Zarząd Województwa Lubelskiego.