Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” serdecznie zaprasza Członków Rady Programowej LGD na Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia w celu przeprowadzenia Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w zakresie: ”Podejmowanie działalności gospodarczej” –  limit  środków: 300 000,00 zł, ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” –  limit  środków: 111 103,11 zł, ”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” – limit środków: 166 652,99 zł. Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 18 września 2020 r. (piątek) o godz. 10:30 w sali 83 w budynku Gmachu przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie. Projekty podejmowanych uchwał wraz z załącznikami dostępne będą w Biurze LGD 22-100 Chełm, Pl. Niepodległości 1 pok. 330 od dnia 11 września 2020 roku. Program posiedzenia TUTAJ