Miło nam poinformować, iż zakończyliśmy realizację  projektu współpracy pn. „Szlak Kresowych Smaków” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Roztocze Tomaszowskie" oraz Stowarzyszeniem Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania. W ramach projektu zrealizowano 8 praktycznych 6-cio godzinnych warsztatów identyfikacji oraz wyrobu produktów lokalnych, mających na celu upowszechnienie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych, historycznych oraz kulturowych sprzyjających wytwarzaniu tradycyjnych produktów lokalnych w 8 gminach członkowskich LGD. Opracowano i opublikowano folder kulinarny w formie segregatorów z wpinanymi foliowanymi kartami promujący lokalne produkty dostępne na terenie LGD „Ziemi Chełmskiej” w nakładzie 2000 egzemplarzy oraz ścienną mapę Szlaku kulinarnego „Ziemi Chełmskiej” w nakładzie 2000 egzemplarzy.