Informujemy, iż w dniu 6 października 2020 roku, Zarząd Stowarzyszenia zatwierdził zmiany wprowadzone do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020. Zmiany wprowadzone w związku z możliwością ubiegania się LGD o dodatkowe środki na realizację projektów współpracy zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Obowiązująca LSR dostępna jest w Zakładce O NAS podzakładka-> Lokalna Strategia Rozwoju.