Informujemy, iż Zarządzeniem Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2020 roku, w zamian za święto 26 grudnia przypadające w 2020 roku w sobotę, dzień 24 grudnia br. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.