Informujemy, iż kolejne nabory wniosków na realizację operacji w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" oraz "Rozwijanie działalności gospodarczej" zostaną przeprowadzone w II połowie 2021 r. (a nie jak pierwotnie planowano w maju br.) z uwagi na niewystarczające środki finansowe wynikające z przeliczenia alokacji dedykownej na ww. nabory z waluty EUR na PLN.