Powrót do tradycji i promocja lokalnej kultury czyli „Żniwowanie na Maczułach”. Już 18 lipca o godz. 16.00 Województwo Lubelskie, Wójt Gminy Leśniowice oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Horodyska i Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach zapraszają na wyjątkowe wydarzenie kulturalne nad malowniczy Zalew Maczuły. „Żniwowanie na Maczułach” to fabularyzowane widowisko, w ramach którego członkowie KGW odtworzą dawne obyczaje, jakie towarzyszyły zbiorom zboża. Wcielając się w rolę żniwiarzy, w schludnych strojach, ze starym sprzętem, tradycyjnymi pieśniami żniwnymi i przy muzyce ludowych grajków zaprezentują obrzęd żęcia kłosów i układania snopków. Swoich sił w koszeniu kosą i wiązaniu przewróseł będą mogli spróbować także widzowie. Dla odważnych przewidziano konkurs na najładniejszy snopek oraz , w którym do wygrania będą „swojskie” nagrody. Koła gospodyń wiejskich z gminy Leśniowice przygotują stoiska z tradycyjnymi potrawami, nie zabraknie również wyrobów rękodzielniczych. Zwieńczeniem wydarzenia będą występy zespołów ludowych i folklorystycznych. Na scenie poza Kumowiankami i Rakołupiankami, wystąpi znany i lubiany zespół Cuda Wianki. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Dzikie jabłka, który pojawi się u nas w ramach projektu „Tradycja na żywo - żywa tradycja.” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Kultura ludowa i tradycyjna. Wstęp na imprezę bezpłatny. Patronat honorowy:Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław  Stawiarski, Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk.Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przy współpracy JR KSOW Województwa Lubelskiego.

żniwowanie1