W studio nagraniowym w GOK w Grabowcu powstało nagranie w ramach działania „Tradycja na Warsztat" realizowanego przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe w ramach grantu „Pokolenia odkrywają dziedzictwo kulturowe gminy Leśniowice – edukacja kulturalna płaszczyzną współpracy na rzecz rozwoju turystyki”.  Uczestniczki działania to panie z dwóch zespołów śpiewaczych działających na terenie gm. Leśniowice, tj. zespołów Kumowianki i Rakołupianki, wspieranych przez młode pokolenie. Nagranie wieńczyło warsztaty śpiewacze prowadzone przez Ewę Grochowską. Dodatkowo wziął w nich udział Maciej Filipczuk, lubelski skrzypek zajmujący się muzyką ludową, który odpowiada za aranżacje i muzykę w powstającym nagraniu. W trakcie nagrania powstały także zdjęcia do teledysku. Premiera nagrania i filmu już wkrótce. Grant realizowany w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” , w ramach projektu grantowego „Malowniczy Wschód – malownicze oblicze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

normal e3807d4e49d283049cbd4cd103a2f8a210bff66c