W dniu wczorajszym zakończyliśmy kolejne nabory wniosków w zakresie ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” (nabory wniosków nr 1/2021 i 2/2021) oraz w zakresie "Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” (nabór wniosków nr 3/2021). Na nabory wpłynęły łącznie 4 wnioski  (jeden wniosek na nabór nr 2/2021 oraz 3 wnioski na nabór nr 3/2021). Alokacja środków dedykowanych na nabór nr 2/2021 została wykorzystana w 33%, w przypadku naboru wniosków nr 3/2021 w blisko 73%. W ciągu najbliższych tygodni wnioski zostaną przekazane do oceny Rady Programowej LGD. Szczegółowe informacje o wynikach naboru dostępne będą w Zakładce LEADER 2014-2020 Podzakładka Listy rankingowe - wyniki naborów. Ostateczną decyzję o przyznaniu wsparcia podejmuje Zarząd Województwa Lubelskiego.