Informujemy, iż w dniu 29 czerwca 2021 r. Zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 60/2021 wprowadzony został zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Ww. formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami jest dostępny na naszej stronie internetowej w Zakładce LEADER 2014-2020 Podzakładka Formularze wniosków oraz na stronie internetowej ARiMR: https://www.arimr.gov.pl