Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" serdecznie zaprasza mieszkanki gmin wchodzących w obszar działania LGD do udziału w I Forum Kobiet "Ziemi Chełmskiej", które odbędzie się 18 grudnia 2016 roku w Hali MOSIR-u w Chełmie, ul. Graniczna 2 A, w godz. 9.00-16.00. W programie m.in. prelekcje na temat podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej przy wsparciu środków LEADER PROW na lata 2014-2020, prezentacja doświadczeń i dobrych praktyk oraz udział w Chełmskim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Panie zainteresowane udziałem w Forum prosimy o kontakt z Biurem LGD pod nr telefonu 82 562 75 71 do dnia 16 grudnia.