Informujemy, iż najbliższe  doradztwo w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR odbędzie się w dniach 10-17 lutego. Terminy doradztwa w poszczególnych gminach zostaną zamieszczone w dniu jutrzejszym. Jednocześnie przypominamy, iż skorzystanie z bezpłatnego doradztwa pracowników biura LGD w ramach Punktu Mobilnego jest punktowane w Karcie oceny według Lokalnych Kryteriów (karta do pobrania w zakładce LEADER 2014-2020 Podzakładka Formularze wniosków).